Je lepší krátká nebo dlouhá landing page?

Odpověď od:
Ben Olšanský

Délka landing page by měla odpovídat cíli, který chcete dosáhnout, a závisí také na povaze nabídky.

Pokud nabízíte komplexní produkt nebo službu, která vyžaduje vyšší finanční investici, pravděpodobně budete potřebovat delší landing page. Díky tomu můžete podrobně představit výhody produktu, informace o zárukách, sociální důkazy a další relevantní údaje. Delší landing page poskytuje více příležitostí pro přesvědčivý popis nabídky.

Na druhou stranu, pokud vaše nabídka zahrnuje nízkoprahový produkt nebo službu, jako jsou například e-knihy, reporty nebo webináře zdarma, je obvykle lepší volbou krátká landing page. Ta minimalizuje rozptýlení a umožňuje vaší nabídce zazářit a upoutat pozornost návštěvníků.

Pokud je návštěvník již seznámen s vaší značkou, například pokud přišel prostřednictvím vašeho e-mailového seznamu, není třeba na landing page znovu vysvětlovat všechny detaily. V takovém případě je krátká landing page obvykle efektivnější.

Na výběr delší nebo kratší landing page může mít vliv také povaha námitek, které by mohli návštěvníci mít. Pokud očekáváte, že budou mít více otázek nebo pochybností, může být užitečné je předem řešit na delší landing page.

Celkově platí, že čím větší je nabídka, tím delší by měla být landing page. A naopak, pokud je nabídka menší, měla by být landing page kratší.

Pokud si nejste jisti, jakou délku landing page zvolit, doporučuje se získat zpětnou vazbu od návštěvníků a použít ji k rozhodování. Testování obou variant – kratší a delší landing page – také pomůže určit, která varianta je pro vaši konkrétní situaci nejúčinnější.