Jak napsat úspěšný reklamní text?

Odpověď od:
Tým Instinctu

Trendy v copywritingu se stále mění, některá pravidla však zůstávají neměnná. Pro kvalitní reklamní text je vždy důležité začít vytipováním vhodné cílové skupiny uživatelů, na kterou budete obsah směřovat, určit správné kanály a v neposlední řadě také typ reklamy. Tedy zda se jedná o reklamu pro vyhledávače, na sociální sítě, bannery či pro printová média. Každá z těchto reklam vyžaduje svůj specifický přístup.

1. Správné cílení

Začněte identifikací cílové skupiny. Kdo jsou vaši zákazníci? Co potřebují a co hledají? Jaké jsou jejich preference a zájmy? Tuto informaci můžete získat například z průzkumu trhu nebo analýzy chování zákazníků na vašich webových stránkách. Díky správně nastavené cílové skupině, dosáhne vaše reklama mnohem lepších výsledků, protože se zobrazí pouze určitě skupině uživatelů, kteří jsou s vaší službou či produktem určitým způsobem spjati.

2. Ukažte všem vaše výhody

Následně se zaměřte na klíčové výhody vašeho produktu nebo služby. Co přesně nabízíte a jak se lišíte od konkurence? Proč by zákazníci měli přijít právě za vámi? Nebojte se ukázat, proč je vaše služba či produkt ojedinělý. Využít můžete například i pozitivní recenze od reálných zákazníků, nebo tvořit edukativní obsah a pravidelně sdílet oborové informace a trendy.

3. Kam reklamu umístit?

Důležitou součástí reklamy je také volba správných kanálů, díky kterým oslovíte vaši cílovou skupinu. Zvažte, kde se vaši zákazníci nejčastěji pohybují a jaké médium jim nejlépe vyhovuje. Televize, rádio, sociální sítě nebo tištěné materiály – možností je hned několik.

4. Formátování

Nikdo nebude číst dlouhé odstavce plné textu. Proto je dobré pohrát si s formátováním a delší text rozdělit do různých sekcí. Přičemž platí, že lépe fungují číselné nebo bodové odrážky než klasické odstavce s podnadpisy. Orientace v nich je totiž opticky snadnější, text se tak stává lépe čtivým, a tudíž i zapamatovatelným.