Jak zjistit hledanost klíčových slov?

Odpověď od:
Tým Instinctu

Hledanost klíčových slov je metrika, kterou nezbytně potřebujete pro SEO, cílení na optimální klíčová slova v textech, ale také pro spouštění PPC reklamy. Je to základní údaj, se kterým pracujeme při tvorbě jakéhokoliv nového online obsahu nebo při optimalizaci toho stávajícího.

Existuje mnoho různých nástrojů, které lze použít pro zjištění hledanosti klíčových slov, v českém prostředí je to například Google Keyword Planner, Sklik návrhy klíčových slov, Google trends, anebo placený Marketing Miner, který je jako Minee tarif dostupný i zdarma.V anglicky mluvících zemích je podobných kvalitních placených nástrojů celá řada.

Údaj o hledanosti klíčového slova je pak velmi fundovaným odhadem toho, kolikrát v průměru uživatelé frázi měsíčně a ročně vyhledávají. Nejde o přesná čísla, je to vždy na datech založený, spolehlivý odhad trendu. Tato hledanost může být ovlivněna sezónností, regionem, konkrétními událostmi nebo aktuálním vývojem.

Hledanost klíčových slov je možné zjišťovat jednotlivě, efektivnější však je připravit si předem celý soubor všech tematicky blízkých klíčových slov, která necháte příslušným nástrojem zpracovat najednou. Pak si z celého souboru můžete vybírat ta nejrelevantnější klíčová slova s nejvyšší hledaností a nejnižší konkurenčností.

Hledanější klíčová slova pak přivádí na web více návštěv a pokud jsou dobře zvolená, zvyšují také konverze. Méně hledaná klíčová slova je vhodné spojovat do tzv. long tailů, u kterých se bude jejich hledanost sčítat a přestože ani pak nebude nijak vysoká, budou to fráze relevantnější, přesnější a konverznější. Čím nižší konkurenčnost těchto klíčových slov bude, tím méně návštěv skončí u vaší konkurence.