Kolik textu by měl obsahovat obrázek pro Facebook?

Odpověď od:
Tým Instinctu

Ještě nedávno Facebook omezoval množství textu v propagovaných příspěvcích na 20 % plochy, v roce 2020 ale toto pravidlo zrušil. Přesto s textem v grafice neplýtvejte. Držte se pravidla jednoduché kompozice – pokud popisek není pro vaše vizuální sdělení zásadní, vynechte jej.

Dejte si také pozor, aby barva textu byla vůči pozadí dostatečně kontrastní, a to alespoň v poměru 3:1 (tzv. contrast ratio zjistíte např. v bezplatné online aplikaci Kontrola kontrastu od Adobe). Pokud kontrastní poměr klesne pod tuto hodnotu, bude text pro osoby se zrakovým postižením hůře čitelný – a to se pak může odrazit v úspěšnosti vašich příspěvků.

Ukázka nedostatečného kontrastu a velkého množství textu v obrázku

Důležité jsou i tzv. ochranné zóny, tedy oblasti, ve kterých se vložený text nemusí zobrazit (nebo se např. nezobrazí celý). Nalézá se po celém okraji grafiky a její šířka se pohybu je zpravidla v desítkách pixelů (záležína formátu obrázku). Do ochranné zóny proto nikdy žádné popisky nevkládejte.

Kompletní e-book zdarma

9 ZÁSADNÍCH PRAVIDEL GRAFIKY pro zvýšení návštěvnosti z Facebooku

  • Proč je grafika na Facebooku zásadní?
  • Jak předat záměr grafikovi či copywriterovi?
  • Jaké kroky udělat pro skvělou grafiku? (checklist)