Online reklama

Studie: Google Ads kampaně s obrázkem zvyšují proklikovost reklam až o 44 %

Od:
Jan Křelina

Před několika měsíci začal Google z beta verze reklamního nástroje Google Ads postupně uvolňovat nový nástroj, tzv. rozšíření o obrázek. K funkci, kterou mohli dlouho testovat jen certifikování Google partneři, se tak dostali i běžní inzerenti.

Nástroj jsme rychle nasadili u našich klientů a vyzkoušeli jej oproti běžným reklamním kampaním. Výsledky po několika týdnech testování překvapily zákazníky i nás.

Co je funkce rozšíření o obrázek?

Jak provozovatel největšího vyhledávače ve své nápovědě uvádí, rozšíření o obrázek umožňuje inzerentům nahrávat ke stávajícím textovým reklamám různé vizuální prvky. Ty podle Googlu textová sdělení zlepšují a zvyšují jejich reklamní výkon1.

Snažili jsme se proto zjistit, nakolik jsou tato tvrzení pravdivá a o kolik skutečně dokáží vizuální prvky poutavost textových reklam zvýšit. Nutno dodat, že rozšíření o obrázky je určeno primárně pro mobilní zařízení, funkci se nám ale podařilo zachytit i na desktopu (ačkoliv se zde stále testuje v rámci beta verze).


Na co jsme se ve studii zaměřili?

Do studie jsme zařadili 5 našich klientů z různorodých podnikatelských segmentů. U jejich reklam jsme porovnávali různé formáty obrázků a typ rozšíření (statické zobrazující fotku nahranou správcem účtu a dynamické, kde se střídají obrázky, které si Google sám vyhledá na webu klienta).

Úspěšnost jednotlivých obrázků jsme měřili pomocí tzv. míry prokliku (CTR – click through rate). Při následném vyhodnocení nás mj. zajímalo, zda má snímek povahu:

  • produktu s jednobarevným pozadím (tzv. produktové fotografie), 
  • lifestylového obrázku (ukazuje výrobek např. při každodenním používání). 

Dále jsme vzali v potaz CTR jednotlivých kampaní, ve kterých bylo rozšíření o obrázek aktivní. Funkce se dá implementovat jen do úrovně kampaně, nikoliv celého účtu. Při hodnocení jsme proto vždy vycházeli z kampaně, která v těchto rozšířeních získala nejvyšší počet impresí (zobrazení).

Porovnávali jsme vždy období posledních 30 dní (polovina července – polovina srpna 2021) s obrázkovým rozšířením s minimálně 10denním předcházejícím obdobím (tedy bez rozšíření o obrázek).

Výsledky zkreslovalo několik vnějších faktorů, zejména pak:

  • upřednostňování statických obrázků před dynamickými (je tak obtížnější změřit jejich výkonnost „proti sobě“),
  • sezónní prodeje u některých klientů, kdy uživatelé na kampaň klikali více až v období, kdy jsme již rozšíření o obrázek nasadili.

Google umožňuje inzerentům nahrát jak čtvercový, tak obdélníkový formát obrázku. Proto nás také zajímalo, který z těchto formátů má lepší výsledky z pohledu metriky CTR. 

A výsledky? Čtvercový formát obdélníkový vždy převálcoval. Pokud jsme k reklamě nasadili oba formáty, Google upřednostňoval čtvercový obrázek, a to někdy až do té míry, že obdélníkový zcela ignoroval a vůbec jej nespustil. 

Proto do budoucna doporučujeme nahrávat jen čtvercový formát obrázku, a to v doporučených rozměrech 1 200 × 1 200 pixelů. Máte-li k dispozici pouze obdélník, žádný problém. Google umožňuje obrázek při nahrání na formát čtverce oříznout.

Změna CTR po implementaci rozšíření

S kolegy jsme často diskutovali, zda jsou dynamické obrázky relevantní a co vlastně bude Google u reklamy zobrazovat. Po detailní revizi dynamicky vygenerovaných obrázků ale můžeme konstatovat, že se fotografie a ilustrace velmi přesně shodují s obsahem cílové URL.

Rozšíření se většinou implementovalo na úrovni sestavy, kdy Google měl k dispozici pouze jednu cílovou URL. Pro Google Ads je tak jednodušší uplatnit dynamické rozšíření o obrázek – u kampaní je cílových URL více a najít vhodné snímky bývá obtížné.

Co to znamená pro vás? Pokud nemáte k dispozici kvalitní obrázky, které byste do rozšíření použili, Google Ads si vhodné fotografie dohledá u vás na webu (provozujete-li např. e-shop, použijte vaše náhledy produktů).

Jak zmiňujeme výše, Google vždy upřednostňuje vámi nahrané obrázky před dynamicky generovanými. To potvrzují i výsledky naší studie, kdy reklamy s dynamickými fotografiemi až na výjimky dosahovaly nižších hodnot CTR než statické snímky.

V další fázi studie jsme porovnávali výsledky reklam s produktovými a lifestylovými obrázky. Odhadovali jsme, že lifestylové fotografie budou uživatele k prokliku podněcovat více – na snímku totiž vidí, jak se daný výrobek používá a lépe se s ním tak ztotožní. Výsledky nám daly zapravdu: U čtyř z pěti klientů měly lifestylové obrázky opravdu vyšší CTR.

Celkově ovlivnila funkce rozšíření o obrázky proklikovost reklam pozitivním směrem. U jednoho z našich klientů se sice po nasazení obrázku snížilo CTR zhruba o 25 %, u zbylé čtveřice zákazníků se ale proklikovost díky obrázkům zvýšila, a to až o 44 %

Závěr studie a doporučení

Výsledky studie jsou v souladu s tvrzením Googlu, že kampaně s obrázkem uživatele více upoutají a zvýší jeho tendenci na reklamu kliknout. U našich klientů pak nejlépe fungovaly lifestylové (neproduktové) fotografie čtvercového formátu, které jsme do kampaně sami nahráli.

Rozšíření o obrázky rozhodně otestujte i u svých klientů. Zaměřte se na výběr kvalitních  snímků a především sledujte, jak se výsledky ve vašich kampaních průběžně mění. Funkce bohužel není zatím vždy dostupná, stále totiž probíhá její testování. U novějších účtů proto může chvíli trvat, než se rozšíření aktivuje.Chcete být informováni o tom, jak se bude právní interpretace cookie zákona dál vyvíjet a jaká řešení jiné e-shopy zvolí?

Situaci podrobně sledujeme. Přihlašte se k našemu newsletteru.
Odběr přihlášen. Děkujeme za Váš zájem.
Při odesílání došlo k chybě. Zkuste to prosím znovu

Další články

Získejte náskok

Díky našim certifikacím a partnerstvím

Logo Shoptet partner
Google Partner
Facebook certifikace
Certifikace Sklik
Logo Zboží.cz
Logo Google Analytics certified professional
Logo Heureka partner
Logo Microsoft Advertising Certified Professional
Logo Mergado
Logo PPC Bee certified partner
Logo Yandex Direct